P.P.H.U "TechMed" oferuje usługi laboratoryjne, dla pacjentów w każdym wieku. Laboratorium funkcjonuje, wraz z obsługą medyczną przez całą dobę, oraz spełnia wymagania, stawiane jednostkom tego typu, przez Narodowy Fundusz Zdrowia . Badania są wykonywane zgodnie z wiedzą medyczną, oraz poszanowaniem Praw Pacjenta, do zachowania w tajemnicy spraw, związanych z rodzajem badania, oraz z danymi personalnymi pacjentów.
  W chwili obecnej mamy możliwość wykonania ponad 1000 rodzajów badań, a w nich min: pakiety, lub pojedyncze badania, na obecność narkotyków, alergologiczne, genetyczne, mikrobiologiczne. Istnieje również możliwość zbadania materiału - np kleszcza pod kątem boreliozy.
  Z uwagi na brak możliwości technicznych serwera, do zamieszczenia tak dużego cennika - osoby zainteresowane konkretnym badaniem proszone są o kontakt telefoniczny, lub sms-owy.

    Materiał do badania jest pobierany, przez wykwalifikowanego pracownika w domu Pacjenta - eliminuje to niedogodności, związane z wychodzeniem chorych - często niepełnosprawnych osób, zapewnia dzieciom bezpieczne otoczenie, oraz eliminuje stres tzw: "białego fartucha".

Koszt dojazdu pracownika, pobrania próbek i transportu materiału do placówki badawczej wynosi, w granicach dzielnicy Bałuty - 50 zł. Dalsze dzielnice, z uwagi na odległość - 55-60 zł. Koszt wyjazdu poza granice administracyjne miasta Łodzi ustalany jest indywidualnie*

      Odbiór wyników odbywa się najczęściej poprzez: email, faks, list polecony Poczty Polskiej, lub za dopłatą 15 zł - jest przywożony do miejsca pobrania materiału. Istnieje również możliwość indywidualnego toku odbioru wyników badań - wg ustaleń.

Uwaga !!!

Wyniki badań zawierają treści poufne, dlatego zawsze są dostarczane w zamkniętych, zaadresowanych kopertach. PPHU "TechMed" nie udostępnia ich treści osób trzecim, bez zgody osoby badanej.

*dotyczy miejscowości innych niż m.Łódź (województwo łódzkie).