Działając w oparciu o § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy, ogólnej  umiejętności i kwalifikacji zawodowych, w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). Wprowadziłem usługę szkoleń z zakresu

Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

Materiał jest dobierany indywidualnie, dla różnych grup zawodowych - z uwzględnieniem zdarzeń, które mogą się wydarzyć w miejscu pracy. Szkolenie trwa około 6 godzin lekcyjnych i składa sie z wykładu, pogadanki, ćwiczeń i testu sprawdzającego. Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o przebytym szkoleniu, które jest ważne przez trzy lata.

Cena szkoleń jest ustalana indywidualnie. Składają sie na nią następujące czynniki:

- ilość kursantów

- rodzaj treści

- miejsce szkolenia

PROWADZIMY RÓWNIEŻ SZKOLENIA, ORAZ POGADANKI DLA GRUP PRZEDSZKOLNYCH, SZKOLNYCH I SENIORÓW... 

 (koszt dla jednej osoby nie przekracza ceny paczki papierosów) 

!!! Naucz się pomagać innym !!!