PPHU "TechMed" przedstawia usługę zabezpieczenia medycznego imprez sportowych, koncertów, spotkań firmowych, eventów, itp w dowolnej konfiguracji, zależnej od stawianych przez organizatora wymagań. Do dyspozycji Państwa są ambulanse medyczne (wyposażone m.in w defibrylator), oraz kadra, złożona z lekarzy różnych specjalności, ratowników medycznych i pielęgniarek.  Dodatkowo na imprezach otwartych jest możliwość odpłatnego wykonania profilaktycznych badań pomiaru cukru we krwi, ciśnienia tętniczego, zapisu pracy serca - EKG.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 lutego 2012 r. (Dz.U.12.0.181 → z dnia 17 lutego 2012 r).  w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej powyżej 500 osób, oferujemy:

Zespoły Wyjazdowe (z lekarzem, lub bez lekarza)

Patrole piesze (ratownicy medyczni lub pielęgniarki systemu)

Zabezpieczaliśmy: mecze piłki nożnej (zarówno rozgrywki ligowe, jak i międzynarodowe), koszykówki, maratony, plany filmowe (filmy, seriale, reklamy),Dożynki wojewódzkie, oraz powiatowe, imprezy masowe (oraz nie masowe w pojęciu ustawy), Pielgrzymki (Niepokalanów i Jasna Góra), Zawody crossowe, motorowe, itd.. 

          Z uwagi na zakres odpowiedzialności ciążący na organizatorze, w szczególności za szkody osobowe rekomendujemy organizację obstaw medycznych także w przypadku mniejszych imprez, w odniesieniu, do których zabezpieczenie medyczne nie jest obowiązkiem ustawowym. Na zasadach komercyjnych zabezpieczamy m.in. eventy/pikniki firmowe, konferencje, targi, festyny, pikniki,koncerty.

 Podczas organizowanej przez Państwa imprezy zapewniamy:

  • pierwszą pomoc na miejscu zdarzenia,
  • leczenie na miejscu zdarzenia,
  • organizacja transportu poszkodowanego do szpitala (zespoły PRM), lub transport własny do szpitala
  • organizacja pokazów ratownictwa medycznego
  • punkt ćwiczeń dla uczestników imprezy wraz z instruktorem.

Działania podczas zabezpieczenia obejmują między innymi:

  • pomoc w niewielkich urazach i nagłych zachorowaniach - bóle głowy, zębów, otarcia, skaleczenia, tamowanie krwawień, zakładanie opatrunków, wstępne zaopatrywanie złamań
  • podstawowe zabiegi ratujące życie (BLS/BTLS) – ocena parametrów życiowych, resuscytacja bezprzyrządowa (zespoły bez lekarza)
  • zaawansowane zabiegi ratujące życie ( ALS, ATLS, ACLS) – intubacja, wykonanie dostępu dożylnego, podawanie płynów i leków, defibrylacja (zespoły z lekarzem)
  • doradztwo w zakresie zdrowotnym

Koszty:

Ze względu na indywidualny charakter każdej imprezy ceny oferowanych przez nas usług są każdorazowo negocjowane w zależności od składu zespołu - wymaganego na danej imprezie, wyposażenia, miejsca, oraz czasu trwania zebezpieczenia.

Zapraszam do kontaktu celem ustalenia szczegółów

721-095-947 

UWAGA !!!

Rozmowy z powyższym numerem telefonu są rejestrowane - jeżeli NIE WYRAŻAJĄ Państwo zgody na rejestrację - proszę nie dzwonić... 

Podstawy prawne :

1. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504)

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej  (Dz.U. 2010 nr 121 poz.820)

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik ds. bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne  (Dz.U. 2010 nr 52 poz. 308)

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych (Dz.U. 2010 nr 54 poz. 329)

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz.U. 2010 nr 54 poz. 323)

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązku osobistego stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego komendanta Policji w czasie trwania imprezy masowej (Dz.U. 2009 nr 125 poz. 1039)

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz.U. 2009 nr 135 poz. 1113)

8. Rezolucja Rady UE z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie zaktualizowanego podręcznika z zaleceniami w zakresie międzynarodowej współpracy policyjnej oraz w zakresie działań prewencyjnych i kontrolnych związanych z aktami przemocy i zakłóceniami porządku podczas międzynarodowych meczów piłki nożnej, które dotyczą przynajmniej jednego państwa członkowskiego


9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych Dz. U. Nr 273, poz. 2717

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej w Dz.U.12.34.181 z dnia 17 lutego 2012 r.