Usługi laboratoryjne

P.P.H.U "TechMed" oferuje usługi laboratoryjne, dla pacjentów w każdym wieku. Laboratorium funkcjonuje, wraz z obsługą medyczną przez całą dobę, oraz spełnia wymagania, stawiane jednostkom tego typu, przez Narodowy Fundusz Zdrowia . Badania są wykonywane zgodnie z wiedzą medyczną, oraz poszanowaniem Praw Pacjenta, do zachowania w tajemnicy spraw, związanych z rodzajem badania, oraz z danymi personalnymi pacjentów.

W chwili obecnej mamy możliwość wykonania ponad 1000 rodzajów badań, a w nich min: pakiety, lub pojedyncze badania, na obecność narkotyków, alergologiczne, genetyczne, mikrobiologiczne. Istnieje również możliwość zbadania materiału - np. kleszcza pod kątem boreliozy.

Z uwagi na brak możliwości technicznych serwera, do zamieszczenia tak dużego cennika - osoby zainteresowane konkretnym badaniem proszone są o kontakt telefoniczny, lub sms-owy.

Materiał do badania jest pobierany, przez wykwalifikowanego pracownika w domu Pacjenta - eliminuje to niedogodności, związane z wychodzeniem chorych - często niepełnosprawnych osób, zapewnia dzieciom bezpieczne otoczenie, oraz eliminuje stres tzw.: "białego fartucha".

Koszt dojazdu pracownika, pobrania próbek i transportu materiału do placówki badawczej wynosi, w granicach dzielnicy Bałuty - 50 zł. Dalsze dzielnice, z uwagi na odległość - 55-60 zł. Koszt wyjazdu poza granice administracyjne miasta Łodzi ustalany jest indywidualnie*

Odbiór wyników odbywa się najczęściej poprzez: email, faks, list polecony Poczty Polskiej, lub za dopłatą 15 zł - jest przywożony do miejsca pobrania materiału. Istnieje również możliwość indywidualnego toku odbioru wyników badań - wg ustaleń.

Uwaga !!!

Wyniki badań zawierają treści poufne, dlatego zawsze są dostarczane w zamkniętych, zaadresowanych kopertach. PPHU "TechMed" nie udostępnia ich treści osób trzecim, bez zgody osoby badanej.

*dotyczy miejscowości innych niż m. Łódź (województwo łódzkie).

 

Szkolenia Pierwszej Pomocy

 

Działając w oparciu o § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy, ogólnej umiejętności i kwalifikacji zawodowych, w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). Wprowadziłem usługę szkoleń z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

Materiał jest dobierany indywidualnie, dla różnych grup zawodowych - z uwzględnieniem zdarzeń, które mogą się wydarzyć w miejscu pracy. Szkolenie trwa około 6 godzin lekcyjnych i składa się z wykładu, pogadanki, ćwiczeń i testu sprawdzającego. Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o przebytym szkoleniu, które jest ważne przez trzy lata.

Cena szkoleń jest ustalana indywidualnie. Składają się na nią następujące czynniki:

 • ilość kursantów
 • rodzaj treści
 • miejsce szkolenia

PROWADZIMY RÓWNIEŻ SZKOLENIA, ORAZ POGADANKI DLA GRUP PRZEDSZKOLNYCH, SZKOLNYCH I SENIORÓW...

(koszt dla jednej osoby nie przekracza ceny paczki papierosów)

!!! Naucz się pomagać innym !!!

 

Zabezpieczenie medyczne

 

PPHU "TechMed" przedstawia usługę zabezpieczenia medycznego imprez sportowych, koncertów, spotkań firmowych, eventów, itp w dowolnej konfiguracji, zależnej od stawianych przez organizatora wymagań. Do dyspozycji Państwa są ambulanse medyczne (wyposażone m.in w defibrylator), oraz kadra, złożona z lekarzy różnych specjalności, ratowników medycznych i pielęgniarek. Dodatkowo na imprezach otwartych jest możliwość odpłatnego wykonania profilaktycznych badań pomiaru cukru we krwi, ciśnienia tętniczego, zapisu pracy serca - EKG.

Zgodnie z Rozporządzeniem MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 lutego 2012 r. (Dz.U.12.0.181 → z dnia 17 lutego 2012 r). w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej powyżej 500 osób, oferujemy:

 • Zespoły Wyjazdowe (z lekarzem, lub bez lekarza)
 • Patrole piesze (ratownicy medyczni lub pielęgniarki systemu)

Zabezpieczaliśmy: mecze piłki nożnej (zarówno rozgrywki ligowe, jak i międzynarodowe), koszykówki, maratony, plany filmowe (filmy, seriale, reklamy),Dożynki wojewódzkie, oraz powiatowe, imprezy masowe (oraz nie masowe w pojęciu ustawy), Pielgrzymki (Niepokalanów i Jasna Góra), Zawody crossowe, motorowe, itd..

Z uwagi na zakres odpowiedzialności ciążący na organizatorze, w szczególności za szkody osobowe rekomendujemy organizację obstaw medycznych także w przypadku mniejszych imprez, w odniesieniu, do których zabezpieczenie medyczne nie jest obowiązkiem ustawowym. Na zasadach komercyjnych zabezpieczamy m.in. eventy/pikniki firmowe, konferencje, targi, festyny, pikniki,koncerty.

Podczas organizowanej przez Państwa imprezy zapewniamy:

 • pierwszą pomoc na miejscu zdarzenia,
 • leczenie na miejscu zdarzenia,
 • organizacja transportu poszkodowanego do szpitala (zespoły PRM), lub transport własny do szpitala
 • organizacja pokazów ratownictwa medycznego
 • punkt ćwiczeń dla uczestników imprezy wraz z instruktorem.

Działania podczas zabezpieczenia obejmują między innymi:

 • pomoc w niewielkich urazach i nagłych zachorowaniach - bóle głowy, zębów, otarcia, skaleczenia, tamowanie krwawień, zakładanie opatrunków, wstępne zaopatrywanie złamań
 • podstawowe zabiegi ratujące życie (BLS/BTLS) – ocena parametrów życiowych, resuscytacja bezprzyrządowa (zespoły bez lekarza)
 • zaawansowane zabiegi ratujące życie ( ALS, ATLS, ACLS) – intubacja, wykonanie dostępu dożylnego, podawanie płynów i leków, defibrylacja (zespoły z lekarzem)
 • doradztwo w zakresie zdrowotnym

Koszty:

Ze względu na indywidualny charakter każdej imprezy ceny oferowanych przez nas usług są każdorazowo negocjowane w zależności od składu zespołu - wymaganego na danej imprezie, wyposażenia, miejsca, oraz czasu trwania zebezpieczenia.

Zapraszam do kontaktu celem ustalenia szczegółów: 721 095 947


UWAGA !!!

Rozmowy z powyższym numerem telefonu są rejestrowane - jeżeli NIE WYRAŻAJĄ Państwo zgody na rejestrację - proszę nie dzwonić...


Podstawy prawne :

1. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504)

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej (Dz.U. 2010 nr 121 poz.820)

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik ds. bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz.U. 2010 nr 52 poz. 308)

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych (Dz.U. 2010 nr 54 poz. 329)

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz.U. 2010 nr 54 poz. 323)

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązku osobistego stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego komendanta Policji w czasie trwania imprezy masowej (Dz.U. 2009 nr 125 poz. 1039)

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz.U. 2009 nr 135 poz. 1113)

8. Rezolucja Rady UE z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie zaktualizowanego podręcznika z zaleceniami w zakresie międzynarodowej współpracy policyjnej oraz w zakresie działań prewencyjnych i kontrolnych związanych z aktami przemocy i zakłóceniami porządku podczas międzynarodowych meczów piłki nożnej, które dotyczą przynajmniej jednego państwa członkowskiego

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych Dz. U. Nr 273, poz. 2717

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej w Dz.U.12.34.181 z dnia 17 lutego 2012 r.


probówki do badań

podpisywanie próbek badań 

karetka z przyczepą ratowniczą na imprezie masowej

zabezpieczenia medyczne na imprezach masowych